Thomas Konzag
Ruhlander Str. 149
01987 Schwarzheide